Υπηρεσίες

Διαθέτοντας ειδικευμένο προσωπικό και σε μόνιμη και σταθερή βάση εξωτερικούς συνεργάτες εξειδικευμένοι ο καθένας στο είδος του, η εταιρεία μας παρέχει:

  • Υπεύθυνες συμβουλές και προτάσεις
  • Προμήθεια προϊόντων μεταξύ των καλυτέρων επωνύμων εταιρειών του χώρου πιστοποιημένων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
  • Πρόβλεψη, εφαρμογή προεγκατάστασης και υποδομής
  • Κατασκευή – εγκατάσταση και ολοκλήρωση εφαρμογής στους εκάστοτε χώρους (οικιακούς, επαγγελματικούς, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς) με αντίστοιχα συστήματα κλιματισμού – εξαερισμού (οικιακού, ημικεντρικού, κεντρικού τύπου).
  • Διορθωτικές παρεμβάσεις βελτίωσης και οικονομικής αποδοτικότητας
  • Υποστήριξη της κατασκευής – εφαρμογής, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες λειτουργίες (συντήρηση – επισκευή – ανταλλακτικά) που απαιτούνται για τη σωστή και μακρόχρονη απόδοσή της.