Εφαρμογές

Η εταιρεία μας παρέχει σοβαρή και υπεύθυνη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και ολοκλήρωση εφαρμογής στους εκάστοτε χώρους με αντίστοιχα συστήματα κλιματισμού – εξαερισμού (οικιακού, ημικεντρικού, κεντρικού τύπου).

Οικιακοί χώροι

Επαγγελματικοί χώροι

Βιοτεχνικοί - Βιομηχανικοί χώροι

Προεγκαταστάσεις - Υποδομές

Εξαερισμός